Natanael Getenet Husan

Ur. 24 października 2013 roku według kalendarza gregoriańskiego (2005 według kalendarza etiopskiego)
Niesamodzielność:
- poporodowe porażenie mózgowe
- upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim
W domach Betel:
- od 06.2021 roku mieszkańcem domu Ewnetenga Tamir - Wspólnoty Mieszkaniiwej z Osobami Niepełnosprawnymi w Debre Zeyit

Zdjęcia

Zaprzyjaźnione strony